Not logged in
Front Page / Forum / Help finding your ancestors / Danmark til England familieforbindelse.
 
Alan Elsegood
12 May 2022 - 18:10
Headline
Hej medmedlemmer. Mit navn er Alan Elsegood, født i York, Yorkshire, England i 1945. Jeg har undersøgt et stamtræ af Elsegood-folk i Storbritannien, Argentina, Australien og USA. Jeg har fået testet mit DNA og Y-kromosomerne er af decideret skandinavisk oprindelse. Jeg kender til den danske landsby Elsegårde og har været på besøg to gange. Jeg tror, det er meget sandsynligt, at nogle medlemmer af min forfædres familie kom derfra, og jeg har nogle navne af dansk oprindelse (såsom Jens Sørensen Elsegaard 1661-1739), men jeg har min britiske familie tilbage til 1650, og næsten alle boede i det område af England, der tidligere blev kaldt The Danelaw (fra det 9. til det 11. århundrede), nu Norfolk og Suffolk. Jeg er meget interesseret i at se, om der kan etableres en fast forbindelse mellem den danske og den engelske familie. Er der nogen, der abonnerer på Danish Family Search, som kan samarbejde med mig for at se, om og hvornår der er et link?
 
Gitte Landtved
17 May 2022 - 13:08:46
Svar: Danmark til England familieforbindelse.

Se Facebook!!

Regards,

Gitte

 
Karin Andersen
18 May 2022 - 16:53:58
Svar: Danmark til England familieforbindelse.

Hej. :-D

 

Er det mon den Jens Sørensen Elsegaarde, der først er gift med en Else Jensdatter og senere med Boel Pedersdatter Rohde?

Er det tilfældet har jeg lidt du kan kikke på.

Randers A., Mols H., Ebeltoft. 1692FVD-1773FVD. Opsl. 167.
6. marts 1695. Jens {Sørensen] Elsegaarde og Boel Pedersdatter Rode.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17122272#161163,27075530

Djurs-Sønder-Mols Herredsfoged. Justitsprotokol. Opsl. 29+30.
1687. 
Peder Sørensen i bugdrop loubød dend halfue
Self Eierbunde gaard i bugdrop Peder Sørensen
self hafuer kiøbt affter kiøbebref udgifuett af
Christen Andersen i follof, paa hans mÿndlingers
Sal. Rasmus Andersen børns vegne , Datert
af 24. feb.1651 Som blef fremvist og
_a_ første ting Paaske.ven? at om nogen af fren-
derne ville kiøbe inden fierde Ting att de Ind
stiller dennem, Rasmus Hansen
boende paa halfue deelen af forskr. Self
Eiergaard, bÿder Self och Penge for bemeldte halfur
deell effter dend loffs Peder Sørensen hannem
derom hafuer giorts --------------
Varsels Personer, Søren Pedersen i bugdrop, Rasmus
Nielsen ibi afhiembled at de med 8 dags kald och var
sel hafuer hidkaldett. samptl. Peder Sørensens 
børn och samptfrender med lauverger og deris
formynder, til den halfue part af dend SelfEier
bundegaard i budrop som for indmeldt er Ind-
førlt til laubydelsste, nafnl. forskr. Peder Sørensens
egne børn, Inger Pedersdatter og hindes mand Michel
Rasmussen i Koed, Anne Pedersdatter Peder
Larsens i Ebdrop, Karen Pedersdatter Rasmus 
Hansens i bugdrop, Kirsten Pedersdatter
item, Anne Pedersdatter den yngre i bugdrop
Anders Pedersen og Rasmus Pedersen ibdm.
om nogen af dem same halfue Self Eiergaard for sølf
og penge agter at kiøbe blef paaraabt men ingen
møtte, uden Rasmus Hansen paa forskr. Self Eier
bunde gaard som bød sølf og penge effter dend løffte
Peder Sørensen med hannem giort hafuer 
Jens Rasmussen i Colling var 2.de synsmend begierend
som kunds besigtige nogle Enge i grødkier som for
for hannem er opedt? og beskadigett, da blef paa
Rettens vegne dertil udmeltt, Niels Pedersen
i Colling og Peder Larsen i Ebdrop, huilche
mend foreliges at besigte bemeldte Eng och
med første der om at giøre deris afsigtt.
Jens Sørensen i Elsegaarde berettet att verre 
til i dag tillige med hans kiereste Else Jensdater
af Rasmus Jacobsen i Elsegaarde hidstefnet
anlangende een foelle som skal verre prugen?
paa en Staufe paa Elsegaardest og naar
som ingen moder paa hans vegne  for-
meendltte Jens Sørensen paa sin egen
og piges vegne Sagesløs hiemfundens huor
fore for[skrevne] kald i dag eÿ vorder sted
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16996731#121990,34806791

 

Venlig hilsen :-D

Karin