Not logged in
Front Page / Forum / Interpretation help / Hjælp til tydning - Skifte LØST
 
Katharina Kolding
25 Jun 2024 - 16:38
Headline

Hej :)

Jeg har et skifte efter Debora Bertine Timm hvor der er ord som driller.

Link er her https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17057503#137833,33190618

Er der nogen som kan hjælpe?

Mvh Katharina

 

Aar 1902 den 17. Oktober ? Kl. 10 blev Sæby Kjøbstads Skifteret sat på Byfogedkontoret og administreret af den ? Skifteforvalter i ? af ? ? , hvor da foretages: 

 

 Dødsboet efter Enkefru Debora Bertine Timm født Ramlau af Sæby , afgaaet ved Døden den 10’de, Enke efter Distriktslæge Timm, som døde 19 September 1896, og efter ?der i sin Tid er holdt Skifte

Skifteforvalteren bemærkede efter det Oplagte om Afdødes Arvinger ? hendes efter nævnte Børn

Dødsboet efter Enkefru Debora Bertine Timm født Ramlau af Sæby

 1. Sebastian Timm, Assistent i Kjøbenhavns Magistrat 

 2. Dorothea Ulrikke Timm af Sæby

 3. Ferdinand Christian Timm ? i Amerika

 4. Axel Joachim Timm, cand.pharm i Kolding

 5. Anna Debora Timm gift med Inspektør Polke i Fredericia

 6. Georg Frederik Timm, Kommunelærer i Kjøbenhavn

De under 1, 2 og 5 anførte Arvinger være mødte Som Bopælsfuldmægtig for Arvinger 4 og 6 mødte Overretsassessor Timm af Kjøbenhavn ifølge ? Fuldmagter som han fremlagde

Arving No. 5 fremlagde fuldmagt fra sin Mand.

De Mødte bemærkede, at det er uvist, om Arvingen No. 3 er i live, og at det er over 5 Aar siden, der sidst ? Efterretning om ham. Endvidere bemærkede de, at der ikke findes andre Arvinger end nævnt.

De Mødte bemærkede endvidere, at Arvingerne 1, 4, 5 og 6 give Afkald paa al Arv efter Afdøde til Fordel for Arving No 2 Dorothea Ulrikke Timm. Samtlige de Mødte erklærede at de paatage sig solidariske Ansvar for Opfyldelsen af det Arvekrav, der eventuelt kan tilhørende den Amerika værende Arving.

Arvingen No 2 Dorothea Ulrikke Timm erklærede derpaa, at hun herefter som eneste Arving ønsker at overtage Boet og at erklære sig sammen ?, idet hun paatager sig Ansvaret for den Boet mulige paahørende Gæld.

Arvingen Dorothea Ulrikke Timm erklærede ? på Tro og Love ? ? at Værdien af Afdødes samtlige Efterladenskaber, der ikke bestaa i en Del ?, med Fradrag af Begravelsesudgifterne, ikke naar op til 400 Kr. 

Der vil altsaa ingen Skifteafgift at erlægge.

Boet er ? derpaa til Dorothea Ulrikke Timm, idet hun ? Arveafgift

1% af 399 Kr = 3 Kr 99 Ø

Samt vidnegebyr 2 Kr 00 Ø

 

?

??

Skifteretten ?

?


 
Turid Jacobsen
22 Jun 2024 - 15:32:02
Svar: Hjælp til tydning - Skifte

Her er hvad jeg mener, jeg kan tyde forskellige steder, men der kan selvfølgelig forekomme fejl.

Der er også enkelte forslag til ændringer i det, som du har skrevet.

----

Aar 1902 den 17. Oktober Form. (formiddag) Kl. 10 blev Sæby Kjøbstads Skifteret sat på Byfogedkontoret og administreret af den ord. (ordinerede?) Skifteforvalter i Overv.  (overværelse) af undertegnede Vidner, hvor da foretoges: 

 

Dødsboet efter Enkefru Debora Bertine Timm født Ramlau af Sæby, afgaaet ved Døden den 10’de, Enke efter Distriktslæge Timm, som døde 19 September 1896, og efter hvem der i sin Tid er holdt Skifte

Skifteforvalteren bemærkede, at efter det Oplagte (måske egentlig oplyste?) om Afdødes Arvinger ? hendes efter nævnte Børn

 1. Sebastian Timm, Assistent i Kjøbenhavns Magistrat
 2. Dorothea Ulrikke Timm af Sæby
 3. Ferdinand Christian Timm, Maskinist? i Amerika
 4. Axel Joachim Timm, cand.pharm i Kolding
 5. Anna Debora Timm gift med Inspektør Polke i Fredericia
 6. Georg Frederik Timm, Kommunelærer i Kjøbenhavn

De under 1, 2 og 5 anførte Arvinger være mødte Som Bopælsfuldmægtig for Arvinger 4 og 6 mødte Overretsassessor Timm af Kjøbenhavn ifølge ? Fuldmagter som han fremlagde

Arving No. 5 fremlagde fuldmagt fra sin Mand.

De Mødte bemærkede, at det er uvist, om Arvingen No. 3 er i live, og at det er over 5 Aar siden, der sidst havdes? Efterretning om ham. Endvidere bemærkede de, at der ikke findes andre Arvinger end nævnt.

De Mødte bemærkede endvidere, at Arvingerne 1, 4, 5 og 6 give Afkald paa al Arv efter Afdøde til Fordel for Arving No 2 Dorothea Ulrikke Timm. Samtlige de Mødte erklærede at de paatage sig solidariske Ansvar for Opfyldelsen af det Arvekrav, der eventuelt kan tilhørende (måske tilkomme?) den i Amerika værende Arving.

Arvingen No 2 Dorothea Ulrikke Timm erklærede derpaa, at hun herefter som eneste Arving ønsker at overtage Boet og at erklære (måske erholde?) sig ? extraderet, idet hun paatager sig Ansvaret for den Boet mulige paahørende (måske paahvilende?) Gæld.

Arvingen Dorothea Ulrikke Timm erklærede endvidere på Tro og Love under Eds Tilbud at Værdien af Afdødes samtlige Efterladenskaber, der ikke (måske ikkun?) bestaa i en Del ?, med Fradrag af Begravelsesudgifterne, ikke naar op til 400 Kr. 

Der vil altsaa ingen Skifteafgift være at erlægge.

Boet extraderedes derpaa til Dorothea Ulrikke Timm, idet hun betalte Arveafgift

1% af 399 Kr = 3 Kr 99 Ø

Samt vidnegebyr 2 Kr 00 Ø

 

Boet hermed sluttet?

Skifteretten hævet

?

 
Katharina Kolding
25 Jun 2024 - 16:38:17
Svar: Hjælp til tydning - Skifte
Tusind tak for al din hjælp, Turid !! :o)