Not logged in
Front Page / Forum / Interpretation help / Kan någon hjälpa mig att tyda?
 
Nina Nielsen
14 Jun 2024 - 16:26
Headline

Christen Ottesen och Birthe Jensdatters vigsel, jag har svårt att läsa vad det står.

Kan någon hjälpa mig? 

https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119042#517236,26393572

 
Heidi Hyltoft Wiborg
17 Jun 2024 - 18:12:31
Svar: Kan någon hjälpa mig att tyda?

Hej Nina

 

Dette er hvad jeg læser: Christen Ottesen G(aard)m(an)d i Lille Knabstrup og Pigen Birthe Jens Datter, Gmd Jens Hansens Datter ibidem blive i Dag indskrevne at Lyses for til Ægteskab. At intet er i vejen for deres Ægteskabs Fuldbyrdelse ved Vielse, ere vi underskrevne Forlovere ansvarlige for - Ligesom Beviis fra Skifte-Forr(etningen) foreviist dat: Knabstr. 20 Maji at Skiftet er begyndt og om nogle Dage bleven sluttet. Søndre Jernløse d: 21de Maji 1803. Jeppe I: H: S Sørensen, Hmd i Bakkerup paa Fæstemandens Vegne. Jens I: H: S: Hansen, Gmd: LilleKnabstr: paa Pigens Vegne Hendes Fader. Tillyst af Sønd: Jernl: Predike Stoel. Dom: Exaudi 22 Maji - Fest: 2. Pentec: 30 Maji. Fest: Trinit: 5te Junii. Copulerede Dom: 2da Trinit: 19. Juny.

 

Mvh Heidi Wiborg